service portaal

 • 26
  Mei '14
 • Site by Site is bezig met het formuleren en definieren van een nieuwe supportformule.
  Die supportformule wordt gezien als een noodzakelijke verbetering van de support-kwaliteit en snelheid van afhandeling.
  Zodra e.e.a. klaar is, zal iedere klant hiervan apart op de hoogte worden gebracht.
  Eerste stappen zijn reeds gezet met het faciliteren van een serviceportaal voor klanten.


  terug naar actueel